Frankfri - Solevad beboerforening

Velkommen


Kort

Billeder

Generalforsamling

Torsdag den 2. marts

Der afholdes ordinær generalforsamling på Port Arthur torsdag den 2. marts 2017 kl. 18.30
Alle der har betalt kontingent for året 2016 er stemmeberettiget på generalforsamlingen.
Forslag som ønskes fremsat ved den ordinære generalforsamling skal skriftligt sendes til
bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Læs mere

Velkommen

40 års Jubilæum

Lørdag den 17. juni 2017 kl. 15.00

Til orientering, men ikke mindre vigtigt har beboerforeningen 40 års jubilæum i år. Jubilæet afholdes på Port Arthur lørdag den 17.juni 2017 kl. 15.00
Port Arthur er reserveret hele den weekend. Bestyrelsen har nedsat et tremands udvalg, der nu skal arbejde med forberedelserne til jubilæet. edlemmerne opfordres til at låne foreningen tekst eller billede materiale, hvor historien fra de 40 år, vil kunne fortælle om Jule og – fastelavnsfester. Dilettant og Karneval. Sankthans- og sommerfester. Foredrag og orientering fra dengang, der var en Tommerup Kommune, samt aftenture ud i naturen og besøg på virksomheder. Den nyere historie om det grønne område med petanque bane og skurvogn.
Henvendelse kan ske til tremands udvalget Susanne Hedelund 40182253, Ove Eriksen 29806535, Bjarne Møller Hansen 27591378.

Nabohjælp

Kontakt det kriminalpræventive Råd - og din nabo.

Hjemmeside

fsbeboer.dk

Hvis den enkelte har stof til hjemmesiden kan Søren Brander kontaktes på mail: s@brander.me eller send en mail til foreningens mail: bestyrelsen@fsbeboer.dk

Pic 6

Mellem naboer

Læs mere

Pic 6

Pentanque

Læs mere

Pic 6

Beboer Bladet

Læs mere