Smiley face

Lad os flage den 17. juni 2017

Invitation til 40 års jubilæum

Indbydelse til foreningens 40 års jubilæum
lørdag den 17. juni 2017
på spejdercentret Port Arthur.
Program
Kl. 15.00 Eftermiddagskaffe og lagkage
Kl. 16.00 Udendørs aktivitet og spil for børn og voksne
Kl. 18.00 Middag
Kl. 20.00 Sang og musik
Foreningen er vært ved bespisningen.
Drikkevarer skal købes.
Tilmelding senest tirsdag den 1. juni 2017

Historie 40 år tilbage

Før stiftelsesfesten den 27. april 1977. Blev der afholdt 3 bestyrelsesmøder.
Dagligstue møderne blev holdt hos Laurits Larsen, Niels Henrik Carlsen og Inger Pedersen. Den første bestyrelse med formand Else Jensen (Bitten) Laurits Larsen,
Erik Præstekjær, Bjarne Møller Hansen, Inger Pedersen, Niels Henrik Carlsen og Bente Krarup.

Læs mere

Beboerbladet

Læs det her …

Læs det sidste nye nummer af beboerbladet her. I bladet finder du bl.a. invitation til jubilæet.

Hent pdf

Betaling af kontigent for 2017

Beboerforeningens bankkonto. Reg. nr. 9570 – konto nr. 0001327909
Husk at oplyse dit/Jeres navn og adresse.
Kontingentet kan også betales kontant
til kasserer Carsten Hedelund.

Mange tak

Mange tak til giverne af blomsterne, og de små grantræer til det grønne område ved petanque banen.
Tak til
Søren Ditlevsen Birkevej 74,
Michael Knudsen Birkevej 59
Jan Rosenlund Frankfrivej 4
Palle Lilliendahl Frankfrivej 4
Tak fra bestyrelsen i Frankfri – Solevad beboerforening.

Pentanque

Det grønne område

Det grønne område, på hjørnet af Solevadvej og Frankfrivej har beboerforeningen for flere år siden fået til sin rådighed.
Det er beboerforeningens bestyrelse der står for området med henblik at vedligeholde og holde petanque banerne.
Vi opbevarer rekvisitter i den grønne skurvogn.
Der står borde/bænke på det grønne område, der gerne må benyttes af andre.
Alle foreningens medlemmer må benytte petanque banerne. Man skal selv medbringe petanque kugler til spillet. Bestyrelsen river banerne over efter behov.

Hjertestarter i området

Ønsker du/I at donere til en hjertestarter, der kan være med til at genoplive, så kontakt foreningens formand Ove Eriksen Solevadvej 14, Solevad.
Mail: do-eriksen@outlook.dk eller tlf. 64752620 – det kunne være et tilskud/jubilæumsgave til foreningen, til et godt formål.
Foreningens bank konto. Reg.nr. 9570 konto. nr. 0001327909
Husk at oplyse navn og adresse samt projektet HJERTESTARTER.
Hvis ikke projektet bliver til noget, vil giveren få sine penge tilbage.